Skip to main content

Anita er virksomhedskonsulent

Matcher talenter

Anita er virksomhedskonsulent hos FGU Kolding & Vejen. Hun matcher elever og virksomheder, så det passer med både kompetencer og kemi. 

FGU har til opgave at hjælpe unge med at komme i job eller i uddannelse. En af dem der knokler med det i hverdagen er Anita, der er vores virksomhedskonsulent.

Det er hende, der møder de unge og tager en snak med dem om deres drømme og ønsker for fremtiden. Og så hjælper hun med at finde vejen frem. Mange unge har svært ved at se egne kompetencer eller vide præcis hvad man vil fx “noget med lager”. Så kan Anita hjælpe med at afklare det – samme med de unge. 

Herefter tager hun fat i nogle af vores lokale virksomheder, der kunne være relevante. Hun tager kontakt, mærker efter om kemien passer og hvordan virksomheden og den unge ville kunne skabe en god fælles vej.

“Det rigtige match er vigtig – både for virksomheden og den unge” fortæller hun. Hun sørger for at skabe en uddannelsesplan, finde praktikplads, tage kontakt til fx AMU eller Dekra, hvis der skal et truckcertifikat ind som en del af uddannelsesforløbet. Hun har derudover løbende dialog både med virksomheden og de unge for at sikre at det hele spiller. 

Læs videre

Udslusningstal ultimo 2023

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

FGU er skabt for at hjælpe unge videre til job eller uddannelse. OG det gør vi. 

Udslusningstallene for december 2023 viser hvor de unge kommer hen. Nogle af de markante tal er : 

21% af de unge kom videre i job. Det er primært på lager, i restaurationsbranchen og i butik.

30% af de unge startede på EUD jævnt fordelt med 10% på omsorg/sundhed, 10% på fødevarer/jordbrug og 10% på teknologi/byggeri.

Det er primært om sommeren, at vi har det store ryk mod fx HF.

Læs videre

Mød kristine – og meget rene biler

Kristine elsker biler

Nu kører det for Kristine. Hun har fået mulighed for at arbejde med det hun brænder for – og hver dag gøre både kunder, virksomheden – og sig selv glad.

Kristine er 19 år og har altid været udfordret i skolen. Hun har altid haft stor passion for biler – men har ingen drøm om at blive mekaniker. Det kan være svært at finde vej, hvis du ikke lige passer ind i “kasserne”. 

Vi har derfor sammen med Jens Kjelde Auto skabt et helt særlig EGU-uddannelsesforløb til Kristine. Hun er blevet klargørings-elev, hvor hun skal gøre bilerne på værkstedet rene og klar til kunderne. Og hun elsker det og hun trives på værkstedet og sætter en ære i, at du aldrig har set renere biler. 

Det er netop det EGU kan. Skabe muligheder og sikre, at de unge kommer i uddannelse/job. Vores virksomhedskonsulent Anita ser muligheder for både de unge og virksomhederne – og skaber perfekte match.  

Læs videre

5 millioner til udvikling af uddannelse

NYT OM FGU

5 millioner til udvikling af undervisning

FGU Kolding & Vejen har søgt udviklingsmidler fra undervisningsministeriet og fået 5 millioner til udvikling af endnu mere helhedsorienteret undervisning – det er søgt sammen med FGU Vest og FGU Sønderjylland. 

Det kan fx være hvordan vi får dansk og matematik gjort endnu mere relevant og praksisnær ude i værkstederne, så det giver mening for de unge. 

Det bliver en kombination af prøvehandlinger, kompetenceudvikling, inspiration og opsamling af viden sammen med FGU Danmarks videnscenter, så erfaringerne kan samles op og bruges fremadrettet.

“Vi tror på, at de didaktiske principper kan skabe værdi for eleverne og lærerne, når de sættes sammen i én sammenhængende indsatsmodel. Med lovende praksis som ramme, vil FGU-institutionerne i fællesskab udarbejde én indsatsmodel, hvor de udvalgte didaktiske principper omsættes til kerneelementer, klart defineret målgruppe, forandringsteori, mål for indsatsen samt måleredskaber. Pilotafprøvningen står således på et klart defineret og gennemsigtigt grundlag.” fortæller Brian Vittrup, direktør for FGU Kolding & Vejen. Han bliver også tovholder på projektet. 

Vi er i fuld gang med planlægningen og kommer til at køre projekter og prøvehandlinger over de næste 4 semestre. Det giver lærerne mulighed for at eksperimentere, udvikle nye metoder og inspirere hinanden både på tværs af værksteder og de forskellige FGU’er. 

Læs videre