Skip to main content

Anita er virksomhedskonsulent

Matcher talenter

Anita er virksomhedskonsulent hos FGU Kolding & Vejen. Hun matcher elever og virksomheder, så det passer med både kompetencer og kemi. 

FGU har til opgave at hjælpe unge med at komme i job eller i uddannelse. En af dem der knokler med det i hverdagen er Anita, der er vores virksomhedskonsulent.

Det er hende, der møder de unge og tager en snak med dem om deres drømme og ønsker for fremtiden. Og så hjælper hun med at finde vejen frem. Mange unge har svært ved at se egne kompetencer eller vide præcis hvad man vil fx “noget med lager”. Så kan Anita hjælpe med at afklare det – samme med de unge. 

Herefter tager hun fat i nogle af vores lokale virksomheder, der kunne være relevante. Hun tager kontakt, mærker efter om kemien passer og hvordan virksomheden og den unge ville kunne skabe en god fælles vej.

“Det rigtige match er vigtig – både for virksomheden og den unge” fortæller hun. Hun sørger for at skabe en uddannelsesplan, finde praktikplads, tage kontakt til fx AMU eller Dekra, hvis der skal et truckcertifikat ind som en del af uddannelsesforløbet. Hun har derudover løbende dialog både med virksomheden og de unge for at sikre at det hele spiller. 

Læs videre

Udslusningstal ultimo 2023

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

FGU er skabt for at hjælpe unge videre til job eller uddannelse. OG det gør vi. 

Udslusningstallene for december 2023 viser hvor de unge kommer hen. Nogle af de markante tal er : 

21% af de unge kom videre i job. Det er primært på lager, i restaurationsbranchen og i butik.

30% af de unge startede på EUD jævnt fordelt med 10% på omsorg/sundhed, 10% på fødevarer/jordbrug og 10% på teknologi/byggeri.

Det er primært om sommeren, at vi har det store ryk mod fx HF.

Læs videre

Mød Maria – der elsker mad

Maria fik smag for køkkentjansen

Maria og har fået smag for køkkenarbejdet. Hun startede i praktik i på Østerbyskolen i Vejen – nu er hun startet som EGU elev i køkkenet. 

Maria er 19 år – og hun elsker arbejdet i køkkenet. Hun  startede sin køkkenkarriere med 14 dages praktik i køkkenet på Østerbyskolen i Vejen – hvor hun fik muligheden for at opleve hvordan det er at arbejde i et køkken, hvor der er kog under gryderne. 

Maria har derudover været på vores linje PGU Mad og Ernæring. Her lærer eleverne både grundlæggende faglighed for at kunne arbejde i et køkken, fx håndtering af madvarer, hygiejne og egen kontrol. På linjen PGU Mad og Ernæring laver eleverne hver dag mad til alle elever og ansatte på FGU. De har selv indflydelse på menuen, så de får lov at prøve deres egne ideer af. Dét er læring i praksis – og her fik Maria en spirende interesse for madlavning.

Denne interesse var udslagsgivende for, at hun kom i praktik på Østerbyskolen. Praktikken gik rigtig godt og Maria fik endnu mere smag for faget. Nu har hun fået lov til at vise hvad hun kan og blive endnu dygtigere og endnu mere klar til et job i fremtiden i “køkkenbranchen”. Det har gjort at hun i samarbejde med FGU og Østerbyskolen, hvor hun er startet som EGU-elev pr. 1 marts 2024.

Læs videre

5 millioner til udvikling af uddannelse

NYT OM FGU

5 millioner til udvikling af undervisning

FGU Kolding & Vejen har søgt udviklingsmidler fra undervisningsministeriet og fået 5 millioner til udvikling af endnu mere helhedsorienteret undervisning – det er søgt sammen med FGU Vest og FGU Sønderjylland. 

Det kan fx være hvordan vi får dansk og matematik gjort endnu mere relevant og praksisnær ude i værkstederne, så det giver mening for de unge. 

Det bliver en kombination af prøvehandlinger, kompetenceudvikling, inspiration og opsamling af viden sammen med FGU Danmarks videnscenter, så erfaringerne kan samles op og bruges fremadrettet.

“Vi tror på, at de didaktiske principper kan skabe værdi for eleverne og lærerne, når de sættes sammen i én sammenhængende indsatsmodel. Med lovende praksis som ramme, vil FGU-institutionerne i fællesskab udarbejde én indsatsmodel, hvor de udvalgte didaktiske principper omsættes til kerneelementer, klart defineret målgruppe, forandringsteori, mål for indsatsen samt måleredskaber. Pilotafprøvningen står således på et klart defineret og gennemsigtigt grundlag.” fortæller Brian Vittrup, direktør for FGU Kolding & Vejen. Han bliver også tovholder på projektet. 

Vi er i fuld gang med planlægningen og kommer til at køre projekter og prøvehandlinger over de næste 4 semestre. Det giver lærerne mulighed for at eksperimentere, udvikle nye metoder og inspirere hinanden både på tværs af værksteder og de forskellige FGU’er. 

Læs videre