Skip to main content

HVAD ER AGU?

FOR DIG, DER VIL BLIVE KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

AGU er for dig, der gerne vil blive klar til at komme igang med en ungdomsuddannelse. AGU står for AlmenGrundUddannelse

På AGU er styrker du dine kompetencer inden for fag som dansk og matematik. På AGU kan du vælge de fag og det niveau, du skal bruge til at komme videre på erhvervs- eller de gymnasiale uddannelser. Du har også mulighed for at tage valgfag.

På AGU er undervisningen tilrettelagt som en kombination af 2/3 teori og 1/3 praksis.

HVAD ER AGU?

På AGU får du undervisning i dansk/dansk som andetsprog og matematik. Derudover bliver du undervist i Identitet og Medborgerskab eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære).

Herudover kan du vælge forskellige valgfag – blandt andet engelsk, samfundsfag, naturfag eller teknologiforståelse. 

På AGU kan du tage de almene fag på fire niveauer:

  • Introducerende niveau
  • G-niveau (svarer til 9. klasses niveau)
  • E-niveau (svarer til 10. klasses niveau)
  • D-niveau (svarer til et niveau over 10. klasse)

Prøver

Når du afslutter det niveau, som står i din uddannelsesplan, er du klar til at gå til en prøve. Vi afholder prøver ved semesterafslutning i juni og december.

På AGU skal du til prøve i dansk/dansk som andetsprog og matematik samt ét udtræksfag, som bliver udtrukket blandt dine øvrige fag.

Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen. I de fag som ikke afsluttes med en prøve, får du en standpunktskarakter. 

Prøveformen for de almene fag er en portfolioprøve. PASE afsluttes med en praktisk prøve over flere dage.

Du får din egen uddannelsesplan

Inden du begynder på skolen, bliver din uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med din kommunale uddannelsesvejleder. Ud fra den bestemmer du selv, hvilke fag du vil have, mens det er dine evner og kunnen, som afgør, hvilket niveau du tager fagene på. Din kommunale uddannelsesvejleder kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fag du skal bruge og på hvilket niveau, for at komme ind på en ungdomsuddannelse.

I din uddannelsesplan vil der også stå, hvor længe din uddannelse forventes at tage.

Men din uddannelsesplan er ikke låst fast. Du kan nemlig sammen med din vejleder ændre eller justere i dine valg undervejs.

HVAD SIGER ELEVERNE?

Vil du gerne blive klar til en ungdomsuddannelse og har du måske brug for lidt ekstra hjælp? Så kan AGU være noget for dig.

Hør hvad 3 AGU elever har at sige.

MØD EN AGU’er

MARIE LOUISE (23 ÅR)

Jeg har virkelig lært meget og er virkelig blevet løftet fagligt. Jeg vil gerne have en HF, så jeg kan blive lærer eller præst. 

Jeg har også lært rigtig meget om mig selv socialt og vi er gode til at hjælpe hinanden. Og hvis man har en off-dag, så kan man godt få lov at lave noget andet fx puslespil eller hækle, så man er med alligevel. 

JEPPE (18 ÅR)

Det bedste ved AGU er den måde lærerne er på. De hjælper en rigtig meget. Jeg har stresset meget i folkeskolen, været depressiv og ikke været i skole i 2 år. Jeg bruger det som et trinbræt til at komme tilbage til HF. 

Her er der plads til at være den du er!

MAGGIE (17 år)

Jeg fik at vide i folkeskolen, at lærerne havde givet op på mig. Her hjælper lærerne og man kan være den man er – her kigger lærerne ikke ned på en og selvom man kan have svært ved noget, så hjælper de én. 

Jeg vil gerne på HF, da jeg gerne vil være pædagog. 

Spørgsmål om AGU?

Hvad kan jeg
bruge AGU til?

AGU er til dig, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, eksempelvis den 2-årige HF.

2/3 TEORI
OG 1/3 PRAKSIS

AGU er undervisning med fokus på praksis. Det betyder typisk, at undervisningen kobles til de projekter eller temaer eleverne arbejder med, så teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis. 

HVORNÅR KAN
JEG STARTE

Du kan blive optaget på AGU to gange om året, i januar og august måned. Men på vores basisforløb kan du løbende blive optaget, så du ikke behøver at vente på at komme i gang, men kan begynde på skolen lige så snart, du er klar til det.

HVAD NU HVIS AGU
alligevel ikke er mig?

Du kan justere din uddannelse, hvis AGU alligevel ikke er dig. Fx hvis du har lyst til flere almene fag eller gerne vil have de faglige temaer på et højere niveau.


DU ER 
VELKOMMEN

VI ER KLAR
TIL SNAK OG RUNDVISNING

Vi er vejledere på FGU Kolding & Vejen og vi er klar til at hjælpe dig med at finde din vej. Vil du vide mere om PGU, de forskellige fagtemaer og opleve vores værksteder, så er vi altid klar. 

KONTAKT FGU KOLDING: 
Jeanette, vejleder
tel: 5095 7007
mail: jeba@fgukoldingvejen.dk

KONTAKT FGU VEJEN: 
Rebekka, vejleder 
tel: 2223 1374
mail: rdha@fgukoldingvejen.dk

Hvis du er i tvivl, så kontakt FGU kontoret, så finder vi den vejleder, der passer til dig.
Ring 7550 1080 eller skriv til fgu@fgukoldingvejen.dk

KONTAKT OS