Skip to main content

HVAD
ER PGU?

 • FGU KOLDING VEJEN MAD OG MENNESKER KØKKEN FGU KOLDING VEJEN MAD OG MENNESKER KØKKEN

FOR DIG, DER LÆRER BEDST VED AT BRUGE DINE HÆNDER

PGU er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder. PGU står for Produktions-Grund-Uddannelse.
 
På PGU vælger du et FAGTEMA og det meste af tiden arbejder vi praktisk med det fag på værkstedet, i køkkenet, i studiet eller ude i virkeligheden. Du får derfor lært et fag – ved at vi gør det i praksis.

Vi har forskellige fagtemaer på FGU Kolding og FGU Vejen. Klik på de forskellige fagtemaer og se mere om faget, værkstedet og mød nogle af eleverne.

HVERDAGEN PÅ PGU

Hverdagen på PGU minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads – det er på værkstedet du i fællesskab med din fagtemalærer og andre elever producerer oplevelser, varer eller ydelser, som kan sælges til kunder – så du lærer ved at arbejde praktisk. Det kombineres med fag som dansk og matematik – som vi arbejder praktisk med. Fx at man lærer brøker ved at skære gulerødder i køkkenet eller vinkler i matematik ude på metalværkstedet. 

Man har også valgfag på PGU. Det kan være prøvefag som engelsk, samfundsfag eller naturfag, eller kreative valgfag såsom handyman/pedel, bevægelse eller krea.

2/3 af tiden er praktisk på fagtemaet og 1/3 er andre fag.

Nogle gange har vi projekter, ture ud af skolen eller arbejder sammen med andre fagtemaer. 

Vi spiser fælles morgenmad og frokost, som eleverne på PGU Mad og Ernæring laver. Det er sund og varieret mad til en god pris. Det er hyggeligt og vi når at snakke sammen på kryds og tværs af fagtemaerne.

Prøver

Alle fagtemaer udbydes på basisniveau samt FGU-niveauerne 1, 2 og 3.

De almene fag udbydes på følgende niveauer:

 • Introducerende niveau
 • G-niveau (svarer til 9. klasses niveau)
 • E-niveau (svarer til 10. klasses niveau)
 • D-niveau (svarer til et niveau over 10. klasse)

Hvis du afslutter dit faglige tema på niveau 3, skal du til en prøve, som bedømmes bestået/ikke bestået. Prøveformen er tilknyttet dit faglige tema, som du kan læse mere om i fagbilagene

Vi afholder prøver ved semesterafslutning i juni og december.

På PGU skal du også til prøve i dansk/dansk som andetsprog og matematik. Derudover skal du til prøve i PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære), medmindre du har valgfag. I så fald vil der blive lavet et udtræk mellem PASE og dit valgfag.  

Prøver i almene fag bedømmes efter 7-trinsskalaen. I de fag som ikke afsluttes med en prøve, får du en standpunktskarakter.

Prøveformen for de almene fag er en portfolioprøve. PASE afsluttes med en praktisk prøve over flere dage.

Mulighed for praktik

Du har som PGU-elev et par gange om året også mulighed for at komme i praktik enten på en virksomhed i erhvervstræning eller i et kombinationsforløb, fx på et grundforløb på en teknisk skole, så du får prøvet om det kunne være noget for dig.. Læs mere om praktik under ‘Praktisk info’.

MØD ELEVERNE

 • PGU > OMSORG OG SUNDHED

  EMILIA VIL ARBEJDE
  MED BØRN

  Emilia drømmer om at blive pædagog. Hun fik hjælp af sin vejleder til at kontakte en børnehave og fik der en praktikplads og fik afprøvet det i praksis. 

  Se mere om værkstedet OMSORG OG SUNDHED og hør Emilia fortælle mere om PGU her > 

 • PGU > MOTOR OG MEKANIK

  Viktor kan lide at bruge hænderne

  Det fedeste er samarbejdet og den gode stemning på værkstedet. Der er altid noget at lave og man lærer rigtig mange forskellige ting ved at gøre det i praksis. 

  Se mere om værkstedet MOTOR og MEKANIK og hør Viktor fortælle mere om PGU her > 

 • PGU > MUSIK OG PRODUKTIOIN

  SAMI elsker musik

  Han drømmer om at arbejder videre med musik fx på MGK. Der er god stemning og samarbejder og alle snakker sammen. Han er også blevet bedre til at snakke med mennesker i fritiden. 

  Se mere om værkstedet MUSIK OG PRODUKTION og hør Sami fortælle om PGU her >

 • PGU > METAL (industri)

  JACK HAR LÆRT AT SVEJSE

  Det er fedt, at det er rigtig kunder og rigtige opgaver. Der er altid noget at gøre og man lærer fx matematik bedre, når det skal bruges praktisk ude på værkstedet.

  Se mere om værkstedet METAL (industri) og hør Jack fortælle mere om PGU her > 

 • PGU > MAD OG ERNÆRING

  Maria er glad for køkkentjansen

  Maria kan godt lide arbejdet på MAD og ERNÆRING. Hun siger, at hun lærer at lave mad til hun flytter hjemmefra – men egentlig drømmer hun om at blive Hovsmed – og derfor har hun fx valgt naturfag som valgfag. 

Spørgsmål om PGU?

Hvad kan jeg
bruge PGU til?

PGU gør dig klar til at få et ufaglært job eller uddannelse.

PGU er en praktisk uddannelse med en god kombination af praktiske fag på værksteder og i praktik samt almene fag – der også har et praktisk fokus. Du får færdigheder, som du kan bruge til at få et ufaglært job. Du kan også bruge PGU til at forberede dig på en erhvervsuddannelse og blive faglært.

HVILKE FAGTEMAER
KAN JEG VÆLGE?

FGU Kolding & Vejen har en række forskellige fagtemaer i vores PGU. Det er her du arbejder på værkstedet, i køkken, studiet eller autoværkstedet. 

De almene fag som dansk og matematik tager mest mulig afsæt i disse fag fx. matematik til at måle op i værkstedet eller brøker med gulerødder i køkkenet.

MEST PRAKSIS
OG MINDRE TEORI

Din PGU bliver sammensat af undervisning og arbejde i værksteder, så den passer til dig, dit behov og dit niveau.

Din kommunale uddannelsesvejleder kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fag du skal bruge og på hvilket niveau, for at komme ind på en erhvervsuddannelse eller få et ufaglært job.

Du skal vælge mellem et af de fagtemaer, som skolen tilbyder.

OBLIGATORISK
OG VALGFAG

På PGU har vi både en række obligatoriske fag og en række valgfag. I de obligatoriske fag arbejder vi også mest muligt med praktiske metoder og emner, der passer til dit værksted.

Obligatorisk: Du skal have undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Valgfag: Du har også mulighed for at tage valgfag som engelsk, samfundsfag og naturfag.

HVAD NU HVIS PGU
alligevel ikke er mig?

Du kan altid justere din uddannelse, hvis PGU alligevel ikke er dig. Du skal tale med din lærer eller vejleder på FGU, så finder vi sammen en løsning.

Det kan også være, at du har lyst til flere almene fag eller gerne vil have de faglige temaer på et højere niveau eller du vil afprøve et andet fagtema.

Det vigtigste er, at du får en uddannelse, der passer til dig og hvad du drømmer om.


DU ER 
VELKOMMEN

VI ER KLAR TIL
EN SNAK OG RUNDVISNING

Vi er vejledere på FGU Kolding & Vejen og vi er klar til at hjælpe dig med at finde din vej. Vil du vide mere om PGU, de forskellige fagtemaer og opleve vores værksteder, så er vi altid klar. 

KONTAKT FGU KOLDING: 
Jeanette, vejleder
tel: 5095 7007
mail: jeba@fgukoldingvejen.dk

KONTAKT FGU VEJEN: 
Rebekka, vejleder 
tel: 2223 1374   
mail: rdha@fgukoldingvejen.dk

Hvis du er i tvivl, så kontakt FGU kontoret, så finder vi den vejleder, der passer til dig.
Ring 7550 1080 eller skriv til fgu@fgukoldingvejen.dk

KONTAKT OS