Skip to main content

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

FGU er skabt for at hjælpe unge videre til job eller uddannelse. OG det gør vi. 

Udslusningstallene for december 2023 viser hvor de unge kommer hen. Nogle af de markante tal er : 

21% af de unge kom videre i job. Det er primært på lager, i restaurationsbranchen og i butik.

30% af de unge startede på EUD jævnt fordelt med 10% på omsorg/sundhed, 10% på fødevarer/jordbrug og 10% på teknologi/byggeri.

Det er primært om sommeren, at vi har det store ryk mod fx HF.