Skip to main content
NYT OM FGU

5 millioner til udvikling af undervisning

FGU Kolding & Vejen har søgt udviklingsmidler fra undervisningsministeriet og fået 5 millioner til udvikling af endnu mere helhedsorienteret undervisning – det er søgt sammen med FGU Vest og FGU Sønderjylland. 

Det kan fx være hvordan vi får dansk og matematik gjort endnu mere relevant og praksisnær ude i værkstederne, så det giver mening for de unge. 

Det bliver en kombination af prøvehandlinger, kompetenceudvikling, inspiration og opsamling af viden sammen med FGU Danmarks videnscenter, så erfaringerne kan samles op og bruges fremadrettet.

“Vi tror på, at de didaktiske principper kan skabe værdi for eleverne og lærerne, når de sættes sammen i én sammenhængende indsatsmodel. Med lovende praksis som ramme, vil FGU-institutionerne i fællesskab udarbejde én indsatsmodel, hvor de udvalgte didaktiske principper omsættes til kerneelementer, klart defineret målgruppe, forandringsteori, mål for indsatsen samt måleredskaber. Pilotafprøvningen står således på et klart defineret og gennemsigtigt grundlag.” fortæller Brian Vittrup, direktør for FGU Kolding & Vejen. Han bliver også tovholder på projektet. 

Vi er i fuld gang med planlægningen og kommer til at køre projekter og prøvehandlinger over de næste 4 semestre. Det giver lærerne mulighed for at eksperimentere, udvikle nye metoder og inspirere hinanden både på tværs af værksteder og de forskellige FGU’er.