Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder

PGU gør dig klar til at få et ufaglært job eller gå videre på en erhvervsuddannelse. Uddannelsen består af 2/3 produktion og 1/3 teori. Du skal vælge mellem et af de værksteder, som skolen tilbyder. Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag. PRAKTIK I løbet af din PGU kan du komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser. På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder. Når du afslutter et fagligt tema på FGU niveau 3, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve. Du kan blive optaget på PGU to gange om året – august og januar.