Skip to main content

Nyt projekt: 18,7 mio. kr. skal styrke overgangen fra FGU til erhvervsuddannelse

Otte erhvervsuddannelser og alle seks FGU-institutioner i Region Syddanmark går sammen om et nyt, stort EU-projekt, der skal styrke overgangen fra FGU til erhvervsuddannelse. EU’s Socialfond Plus og Region Syddanmarks Uddannelsespulje finansierer projektet.

”Broen til fremtiden” hedder det projekt, som netop har modtaget støtte fra EU’s Socialfond Plus og Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Med et budget på 18,7 mio. kr. skal projektet gøre det lettere at gå fra FGU-elev til EUD-elev. Det skal blandt andet ske ved at skabe nysgerrighed, kendskab og relationer, der kan give en tryg og sikker overgang. Målet er, at flere unge bliver motiverede og kompetente til at kunne træffe valg i forhold til uddannelse og job.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu får styrket samarbejdet mellem FGU-sektoren og erhvervsuddannelserne. Vi sender mange elever den vej, og for at give dem de bedste betingelser for at få en god oplevelse og gennemføre en uddannelse, skal vi have fokus på sammen at styrke elevernes motivation og skabe gode relationer tidligt i forløbet,” siger Brian Vittrup, der er direktør for FGU Kolding/Vejen.

Det er et samarbejde på tværs af FGU Fyn, FGU Vest, FGU Syd- og Midtfyn, FGU Sønderjylland, FGU Kolding/Vejen, Hansenberg, Svendborg Erhvervsskole, Syddansk Erhvervsskole, EUC Syd, SOSU Syd, SOSU Fyn, SOSU Esbjerg og Rybners.

Projektet starter d. 1. september 2024 og løber over tre år. Følg projektet på FGU Trekantens hjemmeside, og på sociale medier #broentilfremtideneu.

Kontaktoplysninger:

Brian Vittrup

Direktør FGU KOLDING/VEJEN
Brian Vittrup
brvi@fgukoldingvejen.dk eller 4038 9980