Skip to main content

Du kan få skoleydelse

January 12, 2017

Når du går på FGU, kan du få skoleydelse

2024 takster:

• Bor du hjemme og er over 18 år, får du 716 kr.  pr. uge.
• Bor du for dig selv og er over 18 år, får du 1.660 kr.  pr. uge.
• Er du under 18 år, får du 414 kr. pr. uge.

Hvis du har børn, er det muligt at få et tillæg.

• Forsørgertillægget for enlige er 1.621 kr. pr. uge.
• Forsørgertillægget for ikke-enlige er 646 kr. pr. uge.

For 2024 kan du se hvordan udbetalingerne fordeler sig her. Husk at alle beløbene er før skat.

Træk i skoleydelsen
Du skal være opmærksom på, at du trækkes i skoleydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i skoleydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg. Det er derfor vigtigt, at du husker at melde sygdom til din kontaktlærer.

NemKonto
Skoleydelsen udbetales til din NemKonto. Sørg for, at du har en bankkonto koblet til din NemKonto. Dette kan du gøre på www.nemkonto.dk.

Din lønseddel sendes til din mail. Koden er de sidste 4 cifre i dit cpr nummer.

Ret din forskudsopgørelse
Når du begynder at få skoleydelse, skal du rette din forskudsopgørelse.
Se på dette link, hvordan du gør