Beskrivelse af fagtema

Dette fagtema er først og fremmest til dig, der gerne vil arbejde med mennesker og gerne vil uddanne dig indenfor SOSU, PAU eller pædagogområdet. Eller hvis du blot er nysgerrig på, hvordan det er at arbejde med børn eller ældre.

I Kolding inddeles skolehalvåret i 2 perioder, hvor hver periode har fokus på enten børn eller ældre:

Lege-slim til børn
Kreativ aktivitet

Børn

Forskellige temaer, fx børns leg, aktiviteter med børn, mobning, kommunikation eller pædagogiske retninger. Vi inddrager relevant teori, men især afprøver vi tingene i praksis. En opgave kan eksempelvis være at planlægge og udføre en naturaktivitet for børn, der stimulerer deres forskellige sanser.

Vi besøger en børnehave 1-2 gange ugentligt, hvor vi leger med børnene og afprøver aktiviteterne.

Vi har også nogle gange besøg af en børnehavegruppe, hvor vi har planlagt aktiviteter og laver mad sammen med børnene.

Bankospil for ældre

Ældre

Forskellige temaer, fx alderdom og sygdomme, ældrepleje i Danmark, aktiviteter og kommunikation med ældre. Også her afprøver vi forskellige aktiviteter i praksis. Fx at planlægge og udføre en aktivitet, der stimulerer ældres fysiske sundhed.

Vi besøger et plejehjem 1-2 gange ugentligt, hvor vi deltager i plejehjemmets aktiviteter, fx stolegymnastik eller bankospil.

Vi deltager i et 2 x 2 ugers undervisningsforløb på SOSU-skolen i Kolding, hvor vi får indblik i uddannelsen og deres undervisning.

Forberedelse af børnehavebesøg
Besøg på Aros i Århus

Fællesskab

Hos Omsorg & Sundhed lægger vi megen vægt på holdfællesskab og sociale aktiviteter.

  • 1-2 gange månedligt laver vi mad sammen i OS-lokalets køkken
  • Vi går ture i lokalområdet og benytter skolens fitnessrum
  • Vi tager på forskellige udflugter med kulturelt indhold, fx museumsbesøg på Aros i Århus
  • Vi laver kreative aktiviteter tilpasset årstider og traditioner
  • Vi planlægger og udfører fælles aktiviteter for skolens elever

Kontakt:

Fagtemalærer

Vibeke Kjeldbjerg

vikj@fgukoldingvejen.dk

41113617