FGU Kolding &Vejen søger lærer til basisholdet

Er du læreruddannet og har lyst til at undervise i et helt nyt uddannelsestilbud, hører vi gerne fra dig!

Vi søger

En lærer, der kan undervise på vores basishold. Basisholdet består af elever med stor faglig og social spredning. En stor del af eleverne er uafklarede i forhold til fremtidigt uddannelsesvalg. Der er løbene optag på basisholdet.

Der er to lærere tilknyttet basisholdet. I vil tilsammen skulle varetage opgaver som at undervise i dansk og matematik. Tilrettelægge og gennemføre tematisk undervisning. Vejlede i forhold til uddannelse og beskæftigelse, samt have kontaktlærerfunktion.

Du vil blive en del af et kollegialt fællesskab af undervisere og vejledere der med høj faglighed er optaget af de unge mennesker og deres udvikling på uddannelsestilbuddet.

Du får en aktiv rolle i at sætte dit præg på i en nystartet organisation og vil få en meget vigtig rolle i at skabe trivsel og læring for den enkelte elev.

Lidt om dig

Du er udviklingsorienteret, har et stærkt drive og en særlig passion for unge mennesker. Det er vigtigt, at du som lærer kan differentiere både fagligt og socialt, samt skabe rammer for den enkelte med respekt for den enkeltes udfordringer og kompetencer.

Du ser en høj værdi i, at alle er forskellige og har positive ressourcer, styrker og kompetencer, som vi i fællesskab finder frem og udvikler.

Du er en troværdig, relationsstærk og nær- værende underviser, der brænder for at udfordre og udvikle den pædagogiske praksis i tæt samarbejde med de unge og dine kollegaer.

Det er meget væsentligt, at du kan trives i en til tider uforudsigelig hverdag.

Du kan motivere og skabe et positivt læringsmiljø.

Ansøgning og proces

Ansøgningsfristen er den 22. marts. og samtaler forventes afholdt den 25. marts

Send din ansøgning på mail med CV, eksamenspapirer og relevante bilag på mail til skoleleder Olaf Kristensen: olkr@fgukoldingvejen.dk

Yderligere oplysninger: Olaf Kristensen 23316962

Vi ser frem til at høre fra dig

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/ Uddannelsesforbundet – ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold på https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/fag-faglighed/forberedende-grunduddannelse/overenskomst-for-fgu/

 

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med en uformel omgangstone, en nærhed til ledelseslaget og et stærkt fokus på løsning af kerneopgaven. Vi er en arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi er lydhøre og hvor der er plads til vores forskelligheder.

FGU – Forberedende Grunduddannelse er fremtidens forberedende uddannelser for unge op til 25 år, der skal gøre dem klar til uddannelse og/eller job via et målrettet fagligt løft, praktisk og virkelighedsnært fokus samt personlig afklaring og styrket motivation.

FGU Kolding & Vejen er beliggende med to skoler i hhv. Kolding og Vejen Læs mere om FGU Kolding & Vejen på www.fgukoldingvejen.dk