FGU Kolding og Vejen søger FGU-lærer med køkkenfaglig baggrund til Køkkenværkstedet på vores skole, Esbjergvej 138 i Kolding

FGU Kolding og Vejen er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af tre linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Vi søger en underviser som sammen med en kollega skal danne rammen for skolens køkkenværksted. Du skal have en relevant uddannelse  f.eks. kok, gastronom, ernæringsassistent, køkkenassistent eller lign. Gerne suppleret med en pædagogisk erfaring/uddannelse. Formålet er, at eleven udvikler sine personlige, sociale, faglige og almene kompetencer igennem produktionen af mad på køkkenværkstedet og gennem den øvrige undervisning. Den undervisning du vil skulle stå for, har udgangspunkt i den praksis som vedrører køkkenfaget, dertil kobles den tilhørende teori. Der produceres mad til ca. 125 personer 2 gange dagligt. Derudover skal du samarbejde tæt med almenundervisere og vejledere omkring undervisningen. Målet med undervisningen er at motivere og forberede eleverne til uddannelse eller erhvervsarbejde.

Personligt er du:
>  Rollemodel og en naturlig autoritet, som indgyder tillid og tryghed.
>  Ressourceperson som kan forene det at stille tydelige krav, med positive forventninger, stor       tålmodighed og empati.
>  Teamspiller som ser styrken i at samarbejde fagfagligt og tværfagligt for bedst at løse kerneopgaven.
>  Netværker som finder der interessant at samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv.
>  God til at samarbejde, loyal over for kolleger og organisation.
>  Serviceminded og fleksibel.

Vi tilbyder:
>  En udfordrende stilling i en helt ny organisation.
>  En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
>  En arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden og hvor vi har plads til vores forskelligheder
>  Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling, et godt arbejdsfællesskab med kolleger som er stærkt engagerede i målgruppen
>  Du bliver en del af et tværfagligt team med værkstedsundervisere, almenunderviser og vejleder.

Løn og ansættelsesvilkår:
Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU), organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10.

Ansøgningsfristen er søndag den15. september 2019.
Vi indkalder løbende kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse: snarest muligt
Ansøgningen sendes til:  Skoleleder Olaf Kristensen olkr@fgukoldingvejen.dk
Yderligere information: Skoleleder Olaf Kristensen: 23 31 69 62