Produktionsgrunduddannelsen (PGU) sammensættes af produktion og teori

Din PGU bliver sammensat af undervisning og arbejde i værksteder inden for ét af de 12 faglige temaer, så den passer til dig, dit behov og dit niveau. Din vejleder i kommunen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fag du skal bruge og på hvilket niveau for at komme ind på en erhvervsuddannelse eller få et ufaglært job.

Obligatorisk + valgfri
Du skal have undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Du har også mulighed for at tage valgfag som engelsk, identitet og medborgerskab og naturfag.

Du skal vælge mellem et af de værksteder, som skolen tilbyder.