Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold

Faget er et dannelsesfag, hvor du gennem praktiske eksempler og teori får viden om og forståelse for det moderne og globale samfund, herunder forbrug, produktion og bæredygtighed.

Faget handler om relationen mellem individ og samfund. Det giver viden om det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet fungerer på. Du lærer om velfærdsmodeller og får en forståelse for grundlæggende økonomiske sammenhænge. Derudover beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.