PASE et nyt fag, der giver dig værktøjer til at indgå kollegialt og professionelt på en arbejdsplads

Faget giver en forståelse af vigtigheden af, at man bliver selvforvaltende, og dels kan samarbejde og indgå på en arbejdsplads eller et videre uddannelsesforløb.

I PASE indgår grundlæggende dele af privatøkonomiske områder, kommunikation og samarbejde, arbejdsmarkedets muligheder inden for elevens beskæftigelsesprofil, samt virksomhedsforlagt undervisning og erhvervstræning.

  • Privatøkonomi: Du lærer om privatøkonomi, hvor der inkluderes dagligdagstemaer til at opnå forståelse for privatøkonomiske områder, som f.eks. løn, lån, opsparing og skat.
  • Arbejdslære: Du lærer om adfærd på arbejdspladsen og arbejdspladskultur, at anvende viden og information til at træffe beslutninger, produktivitet på arbejdspladsen og at kunne formidle og diskutere arbejdsmæssige problemstillinger.
  • Samarbejdslære: Du lærer at kunne modtage og forstå arbejdsopgaver, at kunne samarbejde med andre om opgaveløsning i forskellige samarbejdssituationer og at kunne forholde sig til egen rolle og indsats i samarbejde. Derudover får man værktøjer til konfliktløsning.
  • Erhvervslære: Du lærer at forstå omgangstone og indgå i kollegiale fælleskaber, at kommunikere enkle faglige problemstillinger i forskellige kunderelationer og lærer at anvende grundlæggende metoder og processer til problemløsning inden for den valgte beskæftigelsesprofil.

I faget indgår små teoretiske oplæg, gruppearbejde, virksomhedsbesøg, projekter og praktiske øvelser.