Der er ingen adgangskrav til FGU, men du skal i stedet have en målgruppevurdering fra din kommunale UU-vejleder.

Du er i målgruppen til at blive optaget på FGU, hvis du:

  • er under 25 år
  • ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse
  • ikke er i arbejde
  • har opfyldt undervisningspligten
  • har fået lavet en målgruppevurdering ved din UU-vejleder.

I samarbejde med din UU-vejleder laver du også en uddannelsesplan, som bliver sendt til os. Planen kan bl.a. beskrive dine mål for din FGU tid, hvilket spor du skal følge og hvilket niveau, du starter på. Hvor længe du skal gå på FGU, bliver også fastsat i din uddannelsesplan.

Når du starter på FGU, har vi en opstartssamtale hvor vi udfylder en indmeldelsesblanket. Vi taler også om, om du har specielle hensyn eller støttebehov som f.eks. IT-rygsæk. Er du under 18 år, får du indmeldelsesblanketten med hjem, så dine forældre kan skrive under.

Til opstartssamtalen er det en god idé at du medbringer dine eksamenspapirer.

FGU er en fuldtidsuddannelse og du skal gå i skole hver dag. Mødetiderne er forskellige på de tre skoler.

Du kan blive optaget på basis hele året, og på de tre spor to gange om året, til januar og august.

Kontakt en elevkoordinator for at høre mere.