Økonomi på FGU

Når du går på FGU, får du skoleydelse.

Fra Januar 2022 er skoleydelsen følgende:

Ydelsen varierer, i forhold til om du bor hjemme eller for dig selv.

  • Hvis du er under 18 år, får du 388 kr. pr. uge.
  • Hvis du er over 18 år og hjemmeboende, får du 672 kr. pr. uge.
  • Hvis du er udeboende, får du 1.557 kr. pr. uge.

Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg.

  • Hvis du er enlig forsørgerfår du et tillæg på 1.520 kr. pr. uge.
  • For ikke-enlige forsørgere er tillægget på 606 kr. pr. uge.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Når du bliver indskrevet på skolen, er det vigtigt, at dine oplysninger om du bor hjemme eller ej er korrekte. Ligeledes er det vigtigt, at du informerer skolen, hvis der sker ændringer, mens du går på skolen.