Økonomi på FGU

Når du går på FGU, får du skoleydelse.  I 2019 er skoleydelsen følgende:

Ydelsen varierer, i forhold til om du bor hjemme eller for dig selv.

  • Hvis du er under 18 år, får du 365 kr. pr. uge, svarende til ca. 1581 kr. om måneden.
  • Hvis du er over 18 år og hjemmeboende, får du 634 kr. pr. uge, svarende til ca. 2747 kr. om måneden.
  • Hvis du er udeboende, får du 1.472 kr. pr. uge, svarende til ca. 6.378 kr. om måneden.

Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg.

  • Hvis du er enlig forsørger får du et tillæg på 1424 kr. pr. uge, svarende til ca. 6170 kr. om måneden.
  • For ikke-enlige forsørgere er tillægget på 569 kr. pr. uge, svarende til ca. 2465 kr. om måneden.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Når du bliver indskrevet på skolen, er det vigtigt, at dine oplysninger om du bor hjemme eller ej er korrekte. Ligeledes er det vigtigt, at du informerer skolen, hvis der sker ændringer, mens du går på skolen.