Oliver ved, hvad han vil – EGU og en landmand hjælper ham på vej

Oliver gik i almindelig folkeskole indtil 8. klasse. I de små klasser fungerede det godt socialt, og han havde mange venner. Men på mellemtrinnet fik han mere svært ved at følge med i undervisningen. Lærerne opdagede, at Oliver havde brug for ekstra hjælp, og gav ham andet materiale end de andre. Det var svært for Oliver at forstå, hvorfor det skulle være sådan. Så han begyndte at pjække meget. Der var uger, hvor han kun kom i skole en enkelt dag.

I starten af 7. klasse aftalte Oliver, Olivers forældre og den kommunale vejleder, at Oliver skulle prøve at komme i praktik hos en landmand to dage om ugen. Dyr havde altid været en stor interesse for Oliver.

Oliver havde i 8. klasse stadig sin praktik hos landmanden to dage om ugen. Dér havde han aldrig fravær. I skolen kom fraværet derimod stille og roligt tilbage. Oliver blev derefter visiteret til en specialklasse. Han fik lov til at tage et 11. skoleår i specialklassen, samtidig med at han fortsatte hos landmanden.

Til afgangsprøven bestod Oliver hverken dansk eller matematik. Den kommunale vejleder foreslog Oliver og Olivers forældre, at Oliver kunne begynde på FGU på sporet erhvervsgrunduddannelse (EGU). På egu kunne han fortsætte hos landmanden i praktik og samtidig få undervisning i dansk og matematik relateret til arbejdet hos landmanden.

I dag er Oliver 17 år. For tiden er han i et EGU-forløb med praktik hos landmanden. Han er stadig glad for at arbejde der, og det går bedre med dansk og matematik. Når han
er færdig på EGU, håber han at få et job hos landmanden. Måske vil han en dag begynde på EUD for at blive landbrugsassistent.