Identitet og medborgerskab handler om at være borger i det danske samfund

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag, som forholder sig til unges identitetsudvikling.

Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere i det danske samfund. Faget beskæftiger sig med temaer og problemstillinger, der er aktuelle for de unges liv og dannelse. Faget inddrager elementer fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion til at give forståelse for aktuelle udfordringer og dilemmaer.

Det giver de unge mulighed for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber.

___

Kort om niveau, resultat
___