Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en uddannelse på op til to år. Uddannelsen kan sættes sammen efter dine interesser og ønsker.

FGU gør dig klar til at tage næste skridt mod en uddannelse eller det job, du godt kunne tænke dig.

FGU er et tilbud til dig, der:
• Er under 25 år.
• Ikke har taget eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
• Ikke har et fuldtidsjob (defineret som 20 timer pr. uge).

FGU kan give dig adgang til at tage en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Måske kan FGU også give dig lyst til at lære mere.
På FGU får du et godt overblik over dine muligheder. Overblikket hjælper dig til at finde vejen til den rigtige uddannelse eller til et job, du kunne tænke dig.

På FGU vil du fx opleve, at du kan tale med din lærer eller vejleder om dine fremtidsdrømme, så I sammen kan tilpasse dit forløb på FGU.