Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for dig, der gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse.

EGU består af 2/3 praktik og 1/3 teori. Du skal vælge mellem et af de 12 faglige temaer, som du skal i praktik i. Ud over praktikken skal du deltage i skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og fag, som du kan bruge i din praktik. Skoleforløbene skal også indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Når du afslutter et fagligt tema på FGU niveau 3, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve.

Du kan blive optaget på EGU hele året, når du sammen med din vejleder har fundet en praktikplads.

—–

Du kan komme i praktik hos virksomheder, som arbejder
inden for følgende 12 temaer:

 • Omsorg og sundhed
 • Handel og kundeservice
 • Turisme, kultur og fritid
 • Musisk og kunstnerisk produktion
 • Mad og ernæring
 • Miljø og genbrug
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 • Byg, bolig og anlæg
 • Kommunikation og medier
 • Motor og mekanik
 • Service og transport
 • Industri (plast, metal m.m.).

Dine muligheder handler også om, hvilke virksomheder der findes i lokalområdet, og hvilke af dem kommunen har en aftale om praktikpladser med.