Engelsk handler om kultur, samfund og engelsk som globalt sprog

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt på engelsk både i skrift og tale.

Engelsk er et kommunikationsfag, som giver viden, færdigheder og kompetencer inden for sprog og du får en grundviden om kulturelle forhold og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. På en praksisrettet og procesorienteret måde beskæftiger faget sig med det engelske sprog som kommunikationsmiddel i personlige, erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige kontekster.

Fagets fokus er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem tværfagligt samspil med de øvrige fag på FGU bidrager faget med et internationalt perspektiv.