Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at blive stærkere fagligt. Bliv klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at komme i job

FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage. FGU for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen består af 3 spor:

  • AGU – Almen grunduddannelse
  • EGU – Erhvervsgrunduddannelse
  • PGU – Produktionsgrunduddannelse

FGU er en uddannelse med almene fag, undervisning på værksted og praktik. På FGU kan du vælge imellem forskellige spor. Hvis du fortryder undervejs, er der gode muligheder for at ændre dit valg. På FGU får du spændende undervisning med masser af praksis og du bliver en del af stærke sociale fællesskaber. FGU tilbyder et aktivt ungeliv, hvor du kan deltage i forskellige sociale aktiviteter. Se mere om FGU på uddannelsesguiden

PS. Du er også velkommen til at kontakte os på

fgu@fgukoldingvejen.dk eller på 75501080