Dansk er basis for andre fag og for dine muligheder i fremtiden

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Du lærer desuden at forstå og analysere tekster som en del af en kommunikationssituation.

Undervisningen er tæt koblet til praksis, det vil sige at I arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden. Derudover arbejder I med forskellige projekter og temaer på holdet.