Produktionsgrunduddannelse (PGU) er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder

PGU består af 2/3 produktion og 1/3 teori. Du skal vælge mellem et af de værksteder, som skolen tilbyder. Ud over undervisningen på værkstedet har du undervisning i fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Du har også mulighed for at tage valgfag som engelsk og samfundsfag.

Når du afslutter et fagligt tema på FGU niveau 3, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve.
Du kan blive optaget på PGU to gange om året – august og januar.

______________

Du kan vælge mellem 12 temaer, som din
værkstedsundervisning vil tage udgangspunkt i:
– Omsorg og sundhed
– Handel og kundeservice
– Turisme, kultur og fritid
– Musisk og kunstnerisk produktion
– Mad og ernæring
– Miljø og genbrug
– Jordbrug, skovbrug og fiskeri
– Byg, bolig og anlæg
– Kommunikation og medier
– Motor og mekanik
– Service og transport
– Industri (plast, metal m.m.).