Den Almene Grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil have adgang til en ungdomsuddannelse

AGU er for dig, der gerne videre på en ungdomsuddannelse og har brug for et faglig løft i dansk og matematik. AGU giver dig praksisrettet undervisning i almene fag, så teori blive sat i tæt forbindelse med praksis. Måske kan I bruge dansk og matematik, når I arbejder med sundhed i et projekt. Når du afslutter et fag, bliver du bedømt med en karakter ud fra 7-trinsskalaen.

Der er optag på AGU to gange om året – januar og august.

____

Du skal som minimum have undervisning i dansk og matematik. Du må selv vælge, om du ønsker at få undervisning i enten:

PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller Identitet og medborgerskab.

Du skal vælge et af dem. Det er også muligt at få fag som engelsk, samfundsfag, teknologiforståelse og naturfag.

Her er de ni almene fag, som FGU tilbyder:
– Dansk
– Dansk som andetsprog
– Engelsk
– Identitet og medborgerskab
– Matematik
– Naturfag
– PASE
– Samfundsfag
– Teknologiforståelse.