Den Almene Grunduddannelse (AGU) er for dig, der vil have adgang til en ungdomsuddannelse

AGU giver dig praksisrettet undervisning i almene fag. Fx bliver teori sat i tæt forbindelse med praksis. Måske kan I bruge dansk og matematik, når I arbejder med sundhed i et projekt. Når du afslutter et fag, bliver du bedømt med en karakter fra 7-trinsskalaen. Der er optag på AGU to gange om året – januar og august. Du skal som minimum have undervisning i dansk og matematik. Du må selv vælge, om du ønsker at få undervisning i enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og medborgerskab. Du skal vælge ét af dem. Det er også muligt at få fag som engelsk, samfundsfag, teknologiforståelse og naturfag. Herunder kan du læse mere om de forskellige fag på FGU.